80’s փաբ. Ժամանցի վայր ռոքի սիրահարների համար (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)

80’s փաբ. Ժամանցի վայր ռոքի սիրահարների համար (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)

Կենտորնից պետք չէ հեռանալ, քայլերն ուղղեք դեպի 80-ականներ: Գնացեք մտերիմներով և չմոռանաք check in լինել:

Ռոքի սիրահարներին կհանդիպեք այստեղ` մեկ տեղում: Ընդ որում, զգացեք ռոքի իսկական ժամանակները, փաբի անվանումն էլ այդտեղ է գնում` 80-ականներ:

pub-80

Երիտասարդների կողքին երբեմն հայտնվում են անցած դարի ռոքերները, ուրբաթն էլ ռոքի կենդանի ձայնով լսելու օրն է: Ուիքենդին հավաքվեք, այցելեք ու հանդիպեք ռոքի սիրահարներին: ` ամբողջությամբ` ատրիբուտներով, մորուքով կամ սանրվածքով և ռիթմով:

menu

Գրել կարծիք