Ամերիկյան ամսագիրը հրապարակել է երկու սեռերի հիմնական 3 ցանկությունները:

sexԵնթադրվում է, որ ժամանակակից աշխարհում սեքսի վերաբերյալ կանանց վերաբերմունքն ու պահանջմունքները փոխվել են: Ամերիկյան «Sex» ամսագիրը հարցում է անցկացրել և պարզել, թե հակառակ սեռերն ինչ ակնկալիք ունեն սեքսից:

Այսպիսով, կանայք սեքսուալ հարաբերություններում փնտրում են էմոցիոնալ մտերմություն, քնքշանք և պաշտպանվածության զգացում, իսկ տղամարդիկ՝ կիրք, անակնակալ:

Ամերիկյան ամսագիրը հրապարակել է երկու սեռերի հիմնական 3 ցանկությունները:

Կանայք ցանկանում են.

  • զգալիրենցգեղեցիկ, միակևանկրկնելի, սիրվածևպաշտպանված,
  • ուզումեն, որիրենց ‹‹երեստան››, գրկեն, համբուրեն,
  • վստահություն, որկարողենիրենցզգացմունքներիցխոսել:

Տղամարդիկ ակնկալում են.

  • որկանայքհաճախհամաձայնվենսեքսովզբաղվել, սեքսուալներքնազգեստներկրենևնախաձեռնողլինենանկողնում,
  • անթիվանակնկալսեքսեր,
  • մեղավորությանզգացումչունենալսեփականցանկություններիհամար:

 

Գրել կարծիք