10 գիրք, որոնք կարդալով ավելի բարի կդառնաք

10 գիրք, որոնք կարդալով ավելի բարի կդառնաք

Կան ծանր ու մռայլ գրքեր, և կան այնպիսի գրքեր, որոնք արևի շողի պես մուտք են գործում ﬔր հոգու խորքն ու լուսավորում այն, ժպիտ առաջացում և ﬔզ դարձնում ﬕ փոքր ավելի երջանիկ, և հետևաբար՝ էլ ավելի բարի: Ահա այդպիսի ﬕ քանի հրաշալի պատմություն, որոնք կարող են ջերմացնել ընթերցողի հոգին:

ԳՈՐԱՆ ՊԵՏՐՈՎԻՉ «ԱՏԼԱՍ, ՈՐԸ ԿԱԶՄԵԼ Է ԵՐԿԻՆՔԸ»

Горан Петрович «Атлас, составленный небом» / Goran Petrović «An Atlas Traced by the Sky»

Կախարդական հեքիաթ ﬔծահասակների համար, զարմանալի ճանապարհորդություն երազների ու անուրջների երևակայական աշխարհ՝ ստեղծված սերբ հեղինակի կողﬕց: Այս գրքի բովանդակությունը հնարավոր չէ պատﬔլ: Այնտեղ գույներ են, բույրեր ու հրաշքի զգացողություն: Խորհուրդ է տրվում ընթերցել բոլոր նրանց, ովքեր հոգնել են մռայլ իրականությունից:

Գրել կարծիք