Հիանալի գրող է, մեծ սիրով կարդում եմ նրա ստեղծագործությունները:

Հիանալի գրող է, մեծ սիրով կարդում եմ նրա ստեղծագործությունները: