Խորասուզված ամեն բառի մեջ կարդացել եմ...

Չէի մտածի որ այսքան մատչելի կլինի թարգմանությունը, խորասուզված ամեն բառի մեջ կարդացել եմ...

Այլ կարծիքներ