Մի շնչում կարդացվողներից էր…

Մի շնչում կարդացվողներից էր…