Սերը բուժում է մարդու մի «հիվանդությունը»

Սերը բուժում է մարդու մի «հիվանդությունը», բայց մեկ այլ «հիվանդությամբ» է հիվանդացնում:

Այլ կարծիքներ