Մեկնաբանության պայմաններ

Խնդրում ենք կարծիք գրելիս պահպանել քաղաքակրթական նորմերը, չծաղրել, չհայհոյել, չնվաստացնել որևէ անձի։

Խնդրում ենք կարծիքը ձևակերպել առանց խտրական վերաբերմունքի և ատելության խոսքի։

Հակառակ դեպքում Ձեր կարծիքը կխմբագրվի կամ չի հրապարակվի։