Նոր հնարավորություն՝ ճանաչելու մարդ արարածին

Գիրքը ոչ միայն մարդկության պատմության համառոտ պատմությունն է, այլև մի նոր հնարավորություն է ճանաչելու մարդ արարածին, ասել կուզի՝ ինքդ քեզ։ Հասկանալով մարդ տեսակի գոյության սկզբնաղբյուրը՝ գուցե հնարավոր լինի ներհայեցողության միջոցով հակադրել գիտությունն ու կրոնը, մտածել, ճանաչել և ոչ միայն համաձայնել կամ մերժել, այլև փորձել գտնել եզրեր՝ երկուսն իրար կապելու։ Ամենապարզունակ փաստերն անգամ կարելի է դիտարկել հոգեբանական ու փիլիսոփայական տեսանկյունից։