Հրաշալի գիրք է, Ֆերանտեն հրաշալի գրող է

Հրաշալի գիրք է, Ֆերանտեն հրաշալի գրող է