Այնքան լավ էր նկարագրված ամենը, որ քեզ զգում էիր հերոսի փոխարեն:

Այնքան լավ էր նկարագրված ամենը, որ քեզ զգում էիր հերոսի փոխարեն: