Իսկ ով է ասել, որ այն միայն աղջիկների համար է

Իսկ ով է ասել, որ այն միայն աղջիկների համար է