Վեպում վարպետորեն ներկայացված է մարմնի և հոգու ներդաշնակ միաձուլումը։

Վեպում վարպետորեն ներկայացված է մարմնի և հոգու ներդաշնակ միաձուլումը։