Կրթությունն ապագայում. Ինչպիսին է ժամանակակից աշխարհի կրթական համակարգը

Կրթությունն ապագայում. Ինչպիսին է ժամանակակից աշխարհի կրթական համակարգը

Ի՞նչ նորամուծություններ կան կրթական համակարգում, ի՞նչն է օգտակար և ի՞նչը՝ վնաս: Խոսում ենք ապագայի կրթական համակարգի մասին:

Նոր տեխնոլոգիանների մուտքը մեր կյանք փոխեց ամեն ինչ. փոփոխության ենթարկվեց նաև կրթական համակարգը: Ինքնակրթվելու հնարավորությունները հիմա շատ են, սակայն անհրաժեշտ է դրանք տարբերակել ու ճիշտ օգտագործել:

Լրացուցիչ կրթության էֆֆեկտիվ մեթոդները

Բազմամասնագիտացում

Ժամանակակից կրթական համակարգը նոր տեխնոլոգիաններով հնարավորթյուն է տալիս ունենալ համալիր պատկերացում և մասնագիտանալ տարբեր ոլորտներում: Սակայն անհրաժետ է ոչ թե մակերեսորեն վերաբերվել լրացուցիչ կրթությանն, այլ փորձել իմացածը կիրառելի դարձնել աշխատանքում, կյանքում, այլապես ձեր կրթությունն անիմաստ կդառնա:

Crossover. ուսումնական տարածք

Մոռացեք գրասեղանները, փակ տարածքներն ու ծանր մթնոլորտը: Նոր տեխնոլոգիանները թույլ են տալիս կրթությունը ստանալ որտեղ ուզում եք և ինչպես ուզում եք: Չոր սեղան-աթոռը փոխարինեք փափում բազկաթոռով, ճնշող մթնոլորտը՝ բաց տարածքով: Կարևորը ստեղծեք այնպիսի վիճակ, որը կնպաստի նյութի արագ յուրացմանը:

Մուլտիֆորմատային խմբեր

Հաշվի առնելով բազմատարիքային այցելությունները՝ կրթական նյութերը ստեղծվում են բազմասպեկտոր, որը թույլ է տալիս տարբեր տարիքային խմբերին արագ յուրացնել մատուցվող նյութը:

Ոչ էֆեկտիվ մեթոդները

Edutainment՝ ժամանցային

Մասնագետները պնդում են, որ խաղարկային, ժամանցային ֆորմատը կրթութական համակարգի ոչ էֆեկտիվ ձևերից է: Այն չի կենտրոնացնում ուշադրությունը, չի սովորեցնում նպատակային դառնալ, հակառակը՝ նպաստում է լինել անպարտաճանաչ ու անպատասխանատու: Ժամանցային-խաղարկային ֆորմատն ավելի շատ կոմերցիոն է:

Գնահատման սուբյեկտիվությունը

Վիրտուալ կրթական համակարգը մի վատ կողմ էլ ունի. մատուցվող նյութի ընկալումը սուբյեկտիվ է, չկա իրական շփում, որի ընթացքում պարզ է դառնում շատ հարցերի պատասխանը: Սուբյեկտիվ է նաև գիտելիքի գնահատում:  

Ինքնակրթվելու հնարավորությունները շատ են, սակայն անհրաժեշտ է դրանք տարբերակել ու ճիշտ օգտվել: Ու հիշել, ժամանակակից կրթություն ստանալու համար կարևոր է լեզուների իմացություն, անգամ՝ ծրագրավորման:

Գրել կարծիք