«Միայն հայրենասիրությունը բավական չէ, որ սփյուռքը վերադառնա. «Լոսից եկող կա՞» գրքի քննարկում