Այսպիսի թարգմանություն ունենալն իրոք ձեռքբերում է

«Դարը» աշխատությունը, որը բաղկացած է 13 վերնագրերից, 20րդ դարի մեկնությունն է։ Յուրաքանչյուր վերնագիր առանձին ուսումնասիրություն է, փիլիսոփայական մոտեցմամբ դարի էությունն են վեր հանում՝ միաժամանակ այս թեմաները ընդհանուր տրամադրությամբ եւ թելով կապված են։

Այս աշխատության առանձնահատկությունը նրանում է կայանում, որ Բադիուն իր բացահայտումներն ու բացատրությունները կառուցում է ժամանակի ստեղծագործողներ մտքերի վրա՝ լինի դա բանաստեղծություն, կտավ թե այլ աշխատություն։ Սկզբում նա սահմանում է կամ փորձում է մեզ դուրս հանել դարի, որպես չափման միավոր սահմանումից՝ դարին տալով այլ բնութագրիչներ, դրա սկիզբն ու վերջը անջատելով բացարձակ թվային չափումից, կապելով իրադարձությունների շղթային։

Դարին տալիս է բնութագրիչներ՝ համեմատելով գազանի հետ, որտես ավերիչ, կլանող, հետո քննում է նրա իրականության մոլուցքով տառապող բնույթը, փորձում է հասկանալ արվեստի գործառույթը՝ թե ինչպիսի չափման միավոր կա նրանց մեջ։ Քննում է նաեւ մարդկանց սեռականության ընկալումները դարի շրջանակում, ներկայացնում է պատերազմների գործառույթներն ու ազդեցությունները դարի ձեւավորման վրա, անդրադառնում է դարում առկա ձեւայնացման սկզբունքին։ Քննարկվող թեմաները շատ են եւ բազմաբեւեռ եւ բոլորին անդրադառնալ գրառմանս մեջ չեմ կարող։

Գիրքը դանդաղ է կարդացվում, քանի որ ամեն վերնագիրը մտքերի տեղատարափ է եւ դրանք պետք է համակցել սեփականի հետ։ Ժամանցային գրականություն չէ, բնականաբար, եւ հատուկ ուշադրություն եւ տրամադրվածություն է պահանջում, բայց այսպիսի թարգմանություն ունենալն իրոք ձեռքբերում է։ Արժի տրամադրել ժամանակ եւ կարդալ այս գիրքը, միանշանակ ընդլայնում է ընթերցողի մտային անսահմանության սահմանները, ճանաչողության նոր մակարդակներ է տանում եւ նրա մեջ արթնացնում է հետաքննողի։

Այլ կարծիքներ

Արդյունքներ չեն գտնվել