«Հարուստ հայրիկ, աղքատ հայրիկ». ֆինանսական գրագիտություն Ռոբերտ Կիյոսակիից

«Հարուստ հայրիկ, աղքատ հայրիկ». ֆինանսական գրագիտություն Ռոբերտ Կիյոսակիից

«Հարուստ հայրիկ, աղքատ հայրիկ» գիրքը աﬔրիկացի ձեռնարկատեր, գրող և հռետոր Ռոբերտ Կիյոսակիի և նրա գործընկեր ու հաշվապահ Շերոն Լեկտերի համատեղ աշխատանքն է: Այն ֆինանսական գրագիտության ձեռնարկ է:

Այս գիրքը բիզնեսի կառուցման մանրակարկիտ ուղեցույց չէ և ոչ էլ բիզնեսի գաղտնիքների բացահայտում, այստեղ ներկայացված չեն հնարքներ սկսնակ ձեռնարկատերերի համար, որոնք կհեշտացնեն նրանց կյանքը: Ռոբերտ Կիյոսակին պարզապես խոսում է մարդկանց մտածողության տեսակների մասին՝ հարուստ և աղքատ մարդկանց մտածողության: Եթե կարծում եք, որ դա այնքան էլ կարևոր բան չէ, ապա փորձեք բացատրել, թե ինչու է մարդկանց 95%-ը աղքատ և ընդաﬔնը 5%-ը՝ հարուստ:

Պատճառն այն է, որ մարդկանց առաջին խումբը ծախսում է այնքան, որքան աշխատում է, մյուս խումբը ծախսում է այնքան, որքան թույլ է տալիս իրենց ակտիվը՝ գործը, որը իրենք հիﬓել են, և որը եկամուտ է բերում իրենց: Առաջին խումբը աշխատում է ուտելիքի և հագուստի համար, երկրորդ խումբը գոտին ձգած է պահում անգամ եկամուտների աճի դեպքում և դրանք ծախսում է ոչ թե հերթական անպետք իրը ձեռք բերելու, այլ շրջանառության ﬔջ դնելու համար:

«Փողի ﬔծ քանակությունը հազվադեպ է լուծում ինչոր մեկի ֆինանսական խնդիրները: Միայն իմաստությունն է լուծում այդ խնդիրները»:

«Հարուստ հայրիկ, աղքատ հայրիկ» գիրքը ֆինանսական կրթության բացերի մասին է, որոնք փչացնում են մարդու կյանքը, վերածում նրան ստրուկի, որ ողջ կյանքի ընթացքում աշխատում է հանուն փողի, բայց շարունակում է ﬓալ թաղված պարտքերի ﬔջ: Գիրքը այն մարդկանց համար է, ովքեր չեն հասկանում, թե ուր է կորչում իրենց աշխատած գումարը:

«Ձեր ապագան ստեղծվում է այն բաներով, որոնք դուք անում եք այսօր, այլ ոչ թե այն բաներով, որոնք դուք անելու եք վաղը»:

Գիրքը ներկայացված է շատ թեթև ու հետաքրքիր ոճով, այստեղ չկան գերբարդ տերﬕններ, թեև որոշները, այնուաﬔնայնիվ, դուք կյուրացնեք՝ գիրքն ընթերցելով: Կիյոսակին ներկայացնում է իր կյանքի պատմությունը՝ հիշողություններն իր մանկության, «երկու հայրիկների» և նրանցից ստացած դաստիարակության տարբերությունների մասին:

Նա ծնվել էր քաղաքացիական ծառայողի՝ բավական հաջողակ ուսուցչի ընտանիքում, ով վատ չէր վաստակում, սակայն ﬕշտ բախվում էր գումարի չբավականացնելու խնդրի հետ: Այդ մարդը Ռոբերտի հարազատ հայրն էր, սակայն կար ևս ﬔկ մարդ, ում Կիյոսակին կոչում էր «հարուստ հայրիկ»: Դա նրա ընկերոջ՝ Մայքլի հայրն էր՝ ոչ լավ կրթությամբ ﬕ մարդ, ով որոշել էր զբաղվել բիզնեսով և դարձել էր Հավայան կղզիների աﬔնահարուստ մարդկանցից ﬔկը:

Ռոբերտի երկու հայրիկներն էլ սովորեցնում էին նրան իրենց կյանքի արժեքները և տալիս էին ﬕանգամայն տարբեր կրթություն և գիտելիքներ: Աղքատ հայրիկը՝ հարազատ հայրը, ասում էր նրան, որ պետք է լավ սովորել դպրոցում, ստանալ լավ գնահատականներ և լավ կրթություն և այդ դեպքում գուցե կկարողանաս գտնել բարձր աշխատավարձով աշխատանք: Հարուստ հայրիկն ընդհակառակը, կոտրում էր բոլոր կարծրատիպերն ու գործող ﬔխանիզﬓերը տղայի հոգեբանության ﬔջ:

Նա գտնում էր, որ մարդկանց 95%-ը սովորում է կանոններ դպրոցում և հետևում դրանց ողջ կյանքի ընթացքում, հենց դրա պատճառով էլ աղքատ է: Իսկ ահա մարդկության 5%-ը սովորում է այլ կանոններ, կյանքի կանոններ: Հենց այդ կանոններն է բացահայտում Կիյոսակին այս գրքի էջերում: Ահա դրանցից ﬕ քանիսը:

Կարիք չկա աշխատավարձի բարձրացման դեպքում տեղափոխվել 5-սենյականոց բնակարան, որովհետև վարձի չափը կավելանա ձեր աշխատավարձի չափին զուգահեռ: Պաշտոնի բարձրացում ստանալով՝ պետք չէ նոր ﬔքենա գնել կամ թանկարժեք տեխնիկա: Պետք չէ տանջամահ լինել՝ աշխատելով հանուն այն բանի, որ թանկարժեք ծխախոտ ծխեք և ընթրեք ռեստորաններում: Եթե ունեք ﬔծ գումար, ﬕ ծախսեք դա ձեր հաճույքի համար: Ներդրեք դա գործի ﬔջ, ստեղծեք մշտական եկամուտ և ﬕայն այդ դեպքում ձեզ թույլ տվեք ընթրել թանկարժեք ռեստորանում:

Աշխատավարձից ավելի բարձր դուք չեք կարողանա թռչել, քանի որ այդ դուք եք աշխատում փողի համար, այլ ոչ թե փողը՝ ձեզ համար: Դուք պարզապես վատնում եք այն գումարը, որն աշխատում եք: Աշխատավարձի չափը երբեք ﬔծ չի լինում: Այն ﬕշտ չի հերիքելու: Միշտ ձեզ թվալու է, որ ձեր ղեկավարը հիմարի ﬔկն է, ով չի գնահատում ձեզ ըստ արժանվույն:

«Մի հայրիկը խորհուրդ էր տալիս՝ շատ սովորիր, որպեսի գտնես լավ ընկերություն, որտեղ կարող ես աշխատել: Մյուս հայրիկը խորհուրդ էր տալիս՝ շատ սովորիր, որպեսզի գտնես լավ ընկերություն, որը կարող ես գնել»:

«Հարուստ հայրիկ, աղքատ հայրիկ» գիրքը հրաշալի տեսական հիմք կարող է դառնալ ձեզ համար ձեր ֆինանսական մտածելակերպը փոխելու համար: Այն հատկապես կարևոր դեր կարող է խաղալ այն ընթերցողների համար, ովքեր նոր են մուտք գործում հասուն կյանք և նոր են որդեգրում իրենց կյանքի հիﬓական սկզբունքները: Բայց կա ևս ﬕ բան, որ արժե նշել: Կան մարդիկ, ովքեր ունեն բավականաչափ ֆինանսական գրագիտություն, սակայն, ﬕևնույն է, ունեն քիչ գումար:

Կիյոսակին վերլուծում է նաև այն, թե ինչն է մարդկանց կանգնեցնում իրենց ֆինանսական անկախության ճանապարհին: Դրանք են վախը, ծուլությունը, վատ սովորությունները, թեթևամտությունը և ﬔծամտությունը: Այս խնդիրներից յուրաքանչյուրը հեղինակը մանրամասն վերլուծում է և առաջարկում իր դատողությունները այդ պատնեշները հաղթահարելու համար:

«Կա տարբերություն աղքատ լինելու և սնանկ լինելու Միջև: Սնանկացումը ժամանակավոր երևույթ է, աղքատությունը՝ մշտական»:

Գիրքը ﬕանշանակ խորհուրդ ենք տալիս կարդալ այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են ազատություն ձեռք բերել ֆինանսական առումով, և նրանց, ովքեր դեռ շարունակում են երազել աշխատավարձի մասին: Գիրքը բավական ուժեղ ազդակ է տալիս՝ կյանքը և ֆինանասական մտածելակերպը կտրականապես փոխելու համար: «Հարուստ հայրիկ, աղքատ հայրիկ» գիրքը այն գրքերի ցանկում է, որը ﬕանշանակ արժե ունենալ անձնական գրադարանում:

Աղբյուրը

Գրել կարծիք